Varsha Vasant Shingate

https://in.linkedin.com/in/varsha-shingate-176194229?trk=public_profile_browsemap
 • Reg. Number INA000016427
 • ValidityNov 30, 2021 - Perpetual
 • TypeSebi Registered Investment Advisor
 • Contact Person
  Varsha Shingate
  Registered Address
  Office No. 103, 'Rajdhani Complex',Pune-Satara Road,, near Shankar Maharaj Math, Dhankawadi,, PUNE, MAHARASHTRA, 411043
  Communication Address
  Vasantotsav Bungalow, Digvijay Lane no.1, near Nagraj Mandir, Santoshnagar, Katraj, PUNE, MAHARASHTRA, 411046

Related